Fragtpris

Fragtpris er lavet for dig som ønsker at finde de bedste priser på fragt til lige netop dit behov.

Mange webshops som starter sender med Postdanmark, det kan dog blive dyrt. Især fordi de ikke sender så mange pakker i starten. Derfor kan det være en god idé at bruge nogle af de samarbejdes aftaler der findes på markedet. Når man så bliver større kan man måske få en bedre fragtpris på sin egen aftale og med bedre vilkår.

Vi kommer tilbage med flere muligheder her på siden…